Create Account

or use your email for registration

View360 Max

View360 Max är en unik virtuell platform som gör det möjligt för användare att virtuellt besöka verksamheten. Platformen inkluderar flertal hotspots som gör det möjligt att integrera text, bild, video och ljud direkt i platformen. Varje projekt är unikt och vi ser till att alltid designa layout och design för helheten och det specifika utifrån klientens grafiska profil.

Referenser